Thursday, April 12, 2012

Ingatlah

Amaran tsunami telah ditarik balik... Tetapi, amaran kiamat 

akan tetap berterusan


No comments:

Post a Comment